26.01.2015

Сдружение „Европа и Ние” има удоволствието да Ви информира, че на 23.01.2015 г. в гр. Пънархисар, област Къркларели се проведе българо-турска конференция за представяне на резултатите и продуктите, трансграничното въздействие и ефекта от реализирането на проект 2007CB16IPO008-2013-3-008 «Съвместна промоция на компостирането на селскостопански отпадъци», финансиран с помощта на ЕС чрез трансграничната програма по ИПП България – Турция CCI номер 2007CB16IPO008.още

13.10.2014

Сдружение „Европа и Ние” има удоволствието да Ви информира, че от 8 до 10 октомври 2014 г. в Поморие се проведе съвместен българо-турски семинар на тема: „Опазване на околната среда, устойчиво управление на отпадъците и борба срещу изменението на климата чрез компостиране на селскостопански отпадъци“.още

13.10.2014

Сдружение „Европа и Ние” има удоволствието да Ви информира, че от 7 до 10 октомври 2014 г. в Каблешково, Поморие и Ахелой се проведоха информационни дни за представяне на ползите от компостирането на селскостопански и битови отпадъци. В информационните събития взеха участие ученици, учители, родители, представители на местната общност и широката общественост от населени места в Община Поморие..още

03.10.2014

Сдружение „Европа и Ние” има удоволствието да покани ученици, учители, родители, представители на местната общност и широката общественост от гр. Поморие, гр. Каблешково, гр. Ахелой и останалите населени места на Община Поморие да вземат участие в предстоящите информационни дни за представяне ползите от компостирането на селскостопански и битови отпадъци..още

30.05.2014

Сдружение „Европа и Ние” има удоволствието да Ви информира, че на 30.05.2014 г. в Балнео комплекс Здравница «СанМарина» гр. Поморие се проведе Кръгла маса на тема „Компостирането на селскостопански отпадъци – възможности и ползи“.още

28.05.2014

Сдружение „Европа и Ние” има удоволствието да Ви покани на Кръгла маса на тема: „Компостирането на селскостопански отпадъци – възможности и ползи“, която ще се проведе на 30.05.2014 г. от 09.00 ч. в Конферентната зала на Балнео комплекс Здравница СанМарина гр. Поморие (бивш Център „Свети Георги“, гр. Поморие, ул. „Търговска“ № 5).още

26.03.2014

Сдружение „Европа и Ние” има удоволствието да Ви информира, че на 26.03.2014 г. в конферентната зала на Община Поморие се проведе прес-конференция за презентирането на проект 2007CB16IPO008-2013-3-008 «Съвместна промоция на компостирането на селскостопански отпадъци», финансиран с помощта на ЕС чрез трансграничната програма по ИПП България – Турция CCI номер 2007CB16IPO008. още