Прес-съобщение

Сдружение „Европа и Ние” има удоволствието да Ви информира, че стартира изпълнението на проект 2007CB16IPO008-2013-3-041 «Съвместно опазване на регион Странджа за устойчиво развитие», финансиран с помощта на ЕС чрез програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция 2007 – 2013 CCI № 2007CB16IPO008. Проектът е с продължителност 12 месеца и се изпълнява от Фондация за опазване на природната среда - DAYKO, Турция в партньорство със Сдружение „Европа и Ние”, България и Зелени Балкани - Поморие, България.
Проект «Съвместно опазване на регион Странджа за устойчиво развитие» има за цел да подобри качеството на живот чрез по-ефективно използване на общите природни ресурси; да промотира привлекателността на Странджа планина, да насърчи опазването на биоразнообразието и общите природни ресурси и да намали негативното антропогенно влияние върху околната среда.
В рамките на проекта ще се проучи информираността на местното население и на база на извършената оценка на нуждите ще се проведат поредица от „зелени“ дейности: съвместни работни срещи, конференции, уъркшопи, еко-мултикултурни дни, ще се разработи Съвместен план за предотвратяване на обезлесяването и ерозията на почвата в трансграничния регион.
В резултат на реализирането на проекта се очаква да се подобри състоянието на околната среда в региона и да се повиши интересът на местното население и гостите към Странджа – Йълдъз планина.

 

Проектът се съ-финансира от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция- CCI номер 2007CB16IPO008