Прес-съобщение

Сдружение „Европа и Ние” има удоволствието да Ви информира, че на 18 и 19 септември в турския град Демиркьой, провинция Къркларели, се проведе съвместна конференция, на която беше представен проект 2007CB16IPO008-2013-3-041 «Съвместно опазване на регион Странджа за устойчиво развитие» и се дискутираха съвместни проблеми и решения, свързани със Странджа, биологичното разнообразие и съхранение на общите природни ресурси. Проектът се финансира от ЕС чрез програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция 2007 – 2013 CCI № 2007CB16IPO008 и е с продължителност 12 месеца. Изпълнява се от Фондация за опазване на природната среда - DAYKO, Турция в партньорство със Сдружение „Европа и Ние”, България и Зелени Балкани - Поморие, България.
От българска страна в конференцията взеха участие Директорът на РИОСВ Бургас - Антоний Иванов, кметът на Община Малко Търново - Илиян Янчев, Директорът на Природен парк „Странджа“ Петко Нанчев, представителят на РИО Бургас Таня Колева и други представители на местната публична власт от Бургаска област.

По време на конференцията беше представен проект «Съвместно опазване на регион Странджа за устойчиво развитие», обсъдиха се резултатите от проведените паралелни проучвания в Бургаска област и провинция Къркларели относно информираността и познанията на местното население за „Странджа“, дискутираха се други съвместни екологични проблеми, имащи отношение към състоянието на околната среда в пограничния регион.

 

Проектът се съ-финансира от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция- CCI номер 2007CB16IPO008