Прес-съобщение

Сдружение „Европа и Ние” има удоволствието да Ви информира, че на 21 и 22 октомври 2014 г. в Комплекс „Рибарникъ“, м. Ковач, община Малко Търново, се проведе съвместен уъркшоп “Странджа – позната и непозната”. Събитието е част от проект 2007CB16IPO008-2013-3-041 «Съвместно опазване на регион Странджа за устойчиво развитие» и се финансира от ЕС чрез програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция 2007 – 2013 CCI № 2007CB16IPO008.
В уъркшопа взеха участие над 20 представители на местната и държавна публична администрация и природозащитни организации от Бургаска област и провинция Къркларели, Република Турция. По време на мероприятието се дискутираха съвместни проблеми и решения, свързани със Странджа, биологичното разнообразие и съхранение на общите природни ресурси. Темите на уъркшопа се основаваха на резултатите от проведените по проекта проучвания и разработената оценка на нуждите. Разискваха се проблеми, свързани с негативните последици от човешката дейност върху околната среда, обезлесяването, почвената ерозия, промените в климата и др.
Проектът се изпълнява от Фондация за опазване на природната среда - DAYKO, Турция в партньорство със Сдружение „Европа и Ние”, България и Зелени Балкани - Поморие, България и е с продължителност 12 месеца.

 

Проектът се съ-финансира от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция- CCI номер 2007CB16IPO008