Прес-съобщение

Сдружение „Европа и Ние” има удоволствието да Ви информира, че от 19 до 21 ноември 2014 г. българска делегация взе участие в съвместен българо-турски уъркшоп, проведен в провинция Къркларели, Република Турция. В българската група се включиха представители на местни и държавни структури от Бургаска област – общински власти, Регионален инспекторат по образованието, Регионална дирекция по горите, държавни горски стопанства и неправителствени организации, ангажирани с опазването на околната среда в региона. По време на мероприятието се дискутираха съвместни проблеми и решения, свързани със Странджа, биологичното разнообразие и съхранение на общите природни ресурси. Проведеното събитие е част от проект 2007CB16IPO008-2013-3-041 «Съвместно опазване на регион Странджа за устойчиво развитие» и се финансира от ЕС чрез програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция 2007 – 2013 CCI № 2007CB16IPO008. Проектът се изпълнява от Фондация за опазване на природната среда - DAYKO, Турция в партньорство със Сдружение „Европа и Ние”, България и Зелени Балкани - Поморие, България и е с продължителност 12 месеца.

За контакти:
Сдружение „Европа и Ние“
Гр. Поморие, ул. „Княз Борис I“ 110
Тел./факс: +35959632819
Е-mail: europeandwe@yahoo.com

 

Проектът се съ-финансира от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция- CCI номер 2007CB16IPO008