Прес-съобщение

Сдружение „Европа и Ние” има удоволствието да Ви информира, че на 18 февруари 2015 г.  в Хотел „Аква“ гр. Бургас, ще се проведе заключителна конференция за представяне на резултатите от реализирането на проект «Съвместно опазване на регион Странджа за устойчиво развитие».
Проектът има за цел да подобри качеството на живот чрез по-ефективно използване на общите природни ресурси, да промотира привлекателността на Странджа, да насърчи опазването на биоразнообразието и общите природни ресурси и да намали негативното антропогенно влияние върху околната среда.
В рамките на проекта се проучи информираността на местното население и на база на извършената оценка на нуждите се проведоха поредица от „зелени“ дейности: съвместни работни срещи, конференция, два уъркшопа, еко-мултикултурни дни. Създаде се трансгранична мрежа за опазване на природните ресурси ECONET, разработва се Съвместен план за предотвратяване на обезлесяването и ерозията на почвата в трансграничния регион. В резултат на реализирането на проекта се очаква да се подобри състоянието на околната среда в региона и да се повиши интересът на местното население и гостите към Странджа – Йълдъз планина.

 

Проектът се съ-финансира от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция- CCI номер 2007CB16IPO008