ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Сдружение „Европа и Ние”, гр. Поморие, Република България изпълнява съвместно с DAYKOФондация за опазване на природната среда, Република Турция, международен проект по Interreg-IPA CBC Bulgaria - Turkey Programme, CCI No. 2014TC16I5CB005.

Проект CB005.2.12. 012 “Съвместни инициативи за опазване на Европейската червена горска мравка от изчезване” има за цел да се определи състоянието на Европейската червена горска мравка в транс-граничната зона чрез идентифициране на гнездата и разпространението им, да се представи план за действие с консервационна програма, да се повиши капацитета и информираността на отговорните институции и човешките ресурси от двете страни на границата, да се организират дейности в защитените територии на двете държави, което директно допринася за опазването на видовете червена горска мравка и индиректно до съхраняване на биоразнообразието в трансграничната зона. В момента в рамките на проекта се реализира съвместно българо-турско проучване на популацията на видовете червена горска мравка и конкретно Formica pratensis в региона на Странджа, идентифицират се гнездата и се полагат усилия за опазването и съхраняването им.

Имайки предвид съществената роля на Formica pratensis за състоянието на екосистемата в Странджа, опазването на вида е от ключово значение. Formica pratensis е естественият хищник на Lymandria dispar caterpillars – най-разрушителният вредител в дъбовите гори на Странджа в трансграничния регион и съхранението му ще допринесе значително за овладяване на щетите, нанесени по дъбовите масиви в Странджа.

Във връзка с изпълнението на проекта в периода 20.09.2020 - 22.09.2020 г. на територията на провинция Къркларели, Република Турция и 25.09.2020 г. – 27.09.2020 г. на територията на Бургаска област, се планира провеждането на две 3-дневни обучения – трансгранични събития, в които ще вземат участие представители на компетентните институции и заинтересовани страни от двете страни на границата, както и българския и турски екип, реализирали съвместното проучване. По време на събитията ще се представят и дискутират резултатите от проведеното проучване, ще има практически посещения на терен, ще се обсъждат възможностите и заплахите пред популацията на видовете червена горска мравка в региона на Странджа, ще се разискват общи екологични проблеми и решения в пограничния българо-турски регион, свързани с опазване на биологичното разнообразие и общите природни ресурси. 

Eco Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Contacts

Association "Europe and We"
8201 Pomorie, ul. Dobri Chintulov 26
tel .: +35959632819, +359888477998
fax: +35959632819
e-mail: europeandwe@yahoo.com
facebook: https://www.facebook.com/europeandwe

 Copyright © 2016 Association "Europe and We". All rights reserved.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com