За Проекта

Проект «Съвместно опазване на регион Странджа за устойчиво развитие» има за цел да подобри качеството на живот чрез по-ефективно използване на общите природни ресурси, да промотира привлекателността на Странджа планина, да насърчи опазването на биоразнообразието и общите природни ресурси и да намали негативното антропогенно влияние върху околната среда.
В рамките на проекта ще се проучи информираността на местното население и на база на извършената оценка на нуждите ще се проведат поредица от „зелени“ дейности: съвместни работни срещи, конференции, уъркшопи, еко-мултикултурни дни, ще се разработи Съвместен план за предотвратяване на обезлесяването и ерозията на почвата в трансграничния регион.
В резултат на реализирането на проекта се очаква да се подобри състоянието на околната среда в региона и да се повиши интересът на местното население и гостите към Странджа – Йълдъз планина.
Проектът е с продължителност 12 месеца и се изпълнява от DAYKO – Фондация за опазване на природата, Турция в партньорство със Сдружение „Европа и ние” - Поморие, и „Зелени Балкани – клон Поморие“.

Новини

Прес-съобщение 1
Прес-съобщение 2
Прес-съобщение 3
Прес-съобщение 4
Прес-съобщение 5
Прес-съобщение 6
Прес-съобщение 7

Документи

Дискусия - обезлесяването и ерозията на почвата - на български език
Дискусия - обезлесяването и ерозията на почвата - на турски език
Природен парк “Странджа“ – защитени местности - на български език
Природен парк “Странджа“ – защитени местностиа - на турски език
Природен парк “Странджа“ – природни забележителности - на български език
Природен парк “Странджа“ – природни забележителности - на турски език
Природен парк “Странджа“ - характеристика и резервати - на български език
Природен парк “Странджа“ - характеристика и резервати - на турски език
Устойчиво развитие - на български език
Устойчиво развитие - на турски език
Econet network
Green Activities in Burgas region
Анализ във връзка с разработването на план за предотвратяването на обезлесяването и ерозията на почвата в горските територии в Област Бургас
Представяне на резултатите от проект IRPSD - на български език
Представяне на резултатите от проект IRPSD - на турски език
Обобщение и анализ на резултатите от проведено проучване в Област Бургас - на български език
Обобщение и анализ на резултатите от проведено проучване в Област Бургас - на английски езикк
Финална трансгранична оценка предотвратяването на обезлесяването и ерозията на почвата в горските територии - на английски език
Финална трансгранична оценка предотвратяването на обезлесяването и ерозията на почвата в горските територии - на български език
Финална трансгранична оценка предотвратяването на обезлесяването и ерозията на почвата в горските територии - на турски език

Към официалната уеб страница на проекта http://www.irpsd.org/

Проектът се съ-финансира от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция- CCI номер 2007CB16IPO008