CB005.2.12.085 “Common Value Black sea - Let The World Breathe


 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „Европа и Ние” има удоволствието да Ви информира, че на 03.12.2020 г. приключва изпълнението на проект CB005.2.12.085 “Съвместната ценност Черно море – да помогнем на света да диша”, финансиран с помощта на ЕС чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция 2014-2020 CCI NO 2014TC16I5CB005 и реализиран съвместно със Сдружение „Екологичен живот Странджа“ от Република Турция.

Проект «Съвместната ценност Черно море – да помогнем на света да диша» имаше за цел да се определят координатите на зоните с морски треви в залива на Инеада и Бургаски залив и да се осигури достъп до тях чрез мобилно приложение, както и да се повиши информираността на местното население чрез предоставяне на информация за зоните с морски треви, за да се опазят техните местообитания.

В рамките на проекта се проведоха две паралелни проучвания в турската и българската брегова територия, по време на които се идентифицираха зоните с морски треви. Разработи се мобилно приложение, осигуряващо свободен достъп до координатите на идентифицираните полета в акваториите на Бургаски залив и Инеада. Проведоха се 2 семинара за морските екосистеми и представяне на резултатите от проведените проучвания. В рамките на проекта в Инеада се проведе съвместен транс-граничен фестивал, който имаше за цел да се повиши информираността на местното население в двата целеви региона относно значимостта на морските треви за съхраняване на екосистемите. В края на фестивала бе подписана декларация за бъдещо сътрудничество. 

 

***

 ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „Европа и Ние” има удоволствието да Ви информира, че на 22.06.2020 г. в НЧ „Светлина - 1939“, гр. Поморие се проведе прес-конференция за презентирането на проект за презентиране на проект CB005.2.12.085 “Съвместната ценност Черно море – да помогнем на света да диша”, финансиран с помощта на ЕС чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция 2014-2020 CCI NO 2014TC16I5CB005.

Проектът се изпълнява от Сдружение „Европа и Ние” в партньорство със Сдружение „Екологичен живот Странджа“ от Република Турция и е с продължителност 14 месеца.

Проект "Съвместната ценност Черно море – да помогнем на света да диша" има за цел да се определят координатите на зоните с морска трева в заливите на Инеада и Поморие и да се осигури достъп до тях чрез мобилно приложение; да се предотврати изчезването на морската трева, причинено от погрешни методи за риболов; да се повиши информираността на рибарите чрез предоставяне на информация за зоните с морска трева; да се подпомогне дишането и храненето на рибите чрез опазване на техните местообитания; да се подпомогне дишането на хората и производството на кислород чрез съхраняване на морските треви, поради факта, че морето доставя 70% от кислорода, който дишаме; да се изгради база за последващи академични проучвания.

Основните дейности, които трябва да се реализират в рамките на проекта са: Проучвания в турската и българската брегова зона, по време на които да се сканира крайбрежната зона и да се идентифицират териториите с морски треви; Разработване на мобилно приложение, осигуряващо свободен достъп до координатите на идентифицираните територии с морска трева; Провеждане на семинари за морските екосистеми и представяне на резултатите от проучванията; Провеждане на фестивал Аламана за повишаване информираността на местното население в двата целеви региона и подписване на декларация за бъдещо сътрудничество.

 

***

1. ФИНАЛЕН ДОКЛАД - Теренни и лабораторни проучвания

2. Резултати от проведени Теренни и лабораторни проучвания

3. Results from the implemented Field and laboratory studies

 


Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение „Европа и Ние“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.

www.ipacbc-bgtr.eu

Еко календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Контакти

Сдружение "Европа и Ние"
гр. Поморие 8201, ул. Добри Чинтулов 26
тел.: +35959632819, +359888477998
факс: +35959632819
e-mail: europeandwe@yahoo.com
facebook: https://www.facebook.com/europeandwe

© 2016 Сдружение “Европа и Ние” Всички права запазени

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com